Wsparcie na outplacement – konkurs w Małopolsce

Za miesiąc rusza nabór w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach RPO  Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian. Konkurs skierowany jest do między innymi do przedsiębiorców.

Wsparcie otrzymają projekty typu outplacement obejmujące np.:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 • staże, praktyki zawodowe,
 • subsydiowanie zatrudnienia oraz dodatki relokacyjne,
 • wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz finansowe  dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą należących co najmniej do jednej z grup: osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50 roku życia, osób w wieku poniżej 30 lat, osób z niepełnosprawnościami, kobiet,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia lub doradztwo,
 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną,
 • inne narzędzia, metody i programy służące aktywizacji zawodowej.

Nabór trwa od 16.10.2015 do 29.10.2015.

Więcej informacji na stronie funduszy europejskich.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *