Wsparcie na rozbudowę infrastruktury B+R w firmach na Dolnym Śląsku

Worek z konkursami na Dolnym Śląsku otworzył się na dobre. Przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na wdrożenie innowacji, prace badawczo-rozwojowe, ale także na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.

W środę ogłoszone zostały dwa konkursy w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.2:

  • 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny,
  • 1.2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – konkurs ZIT WrOF.

W obu konkursach przedsiębiorcy mogą aplikować o środki na projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, w tym na:
– laboratoria specjalistyczne oraz działy badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach,
– centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach, będące wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, których głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjum z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi. Przedsiębiorstwo musi jednak pełnić tu rolę lidera.

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN.

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów wynosi:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Podobnie jak we wcześniej opisanych konkursach ogłoszonych w ramach RPO WD, wnioskodawcy na etapie aplikowania muszą wybrać, z której puli dofinansowania chcą skorzystać. W konkursie horyzontalnym alokacja wynosi 55 551 902 PLN – kwota ta przeznaczona jest na finansowanie projektów realizowanych w całym województwie.

Dla ZIT WrOF pula przeznaczona na dofinansowanie konkursów wynosi 4 240 500 PLN – mogą z niej skorzystać beneficjenci realizujący projekty na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) obejmujących następujące obszary: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina  Kobierzyce, Gmina  Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.

Nabór w obu konkursach potrwa od 30 listopada do 21 grudnia 2015.

Więcej informacji na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oraz na stronie konkursu dla ZIT WrOF.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *