Wsparcie na szkolenia dla dorosłych – konkurs w Wielkopolsce

Początek wakacji zaowocował ogłoszeniem kilku konkursów finansowanych głównie z Regionalnych Programów Operacyjnych. Jednym z tych, które mogą zainteresować przedsiębiorców, jest konkurs planowany w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie RPO Województwa Wielkopolskiego.

Zakres beneficjentów mogących aplikować o środki unijne jest w tym przypadku bardzo szeroki, ponieważ obejmuje wszystkie podmioty oprócz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub znajomość technik informatycznych wśród osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 roku życia). Działaniami tymi powinny być objęte w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i w wieku powyżej 50 lat, chętne do nauki.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 31.07.2015 –  13.08.2015.

Maksymalny planowany poziom dofinansowania wyniesie 90% kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji na stronie

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *