Wsparcie na uzyskanie grantu – druga runda rozpoczęta

Trwa druga runda naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2015 r. realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poprzednia runda zakończyła się 22 czerwca. Zgodnie z komunikatem PARP zarejestrowano wówczas 33 wnioski o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 1 176 979,44 zł, która stanowi 58,85 % alokacji.

O programie pisaliśmy już przy okazji pierwszego naboru. Przypomnimy jednak jeszcze raz jego główne założenia.

Program Wsparcie na uzyskanie grantu ma na celu zwiększenie poziomu innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy chcą uczestniczyć w międzynarodowym programie innowacyjnym w roli koordynatora lub partnera i złożyli odpowiedni wniosek w konkursie finansującym takie przedsięwzięcie. Dofinansowaniem w formie refundacji objęty zostanie koszt przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego w ramach jednego konkursu. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Wspomniany międzynarodowy program innowacyjny ma polegać na współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami, przy czym partnerzy pochodzić muszą z co najmniej dwóch różnych krajów. Celem projektu ma być przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.

Kwota grantu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł (dla koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego) oraz 35 000 zł (dla partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym). Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może obejmować nawet 100% wydatków kwalifikowalnych i stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków trwa od dnia 6 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00:00.

Więcej informacji na stronie  PARP.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *