Wsparcie pozakonkursowe dla przedsiębiorców

W nadchodzących latach mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze środków unijnych nie tylko jako beneficjenci konkursów dotacyjnych, ale także jako usługobiorcy świadczeń realizowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).

Jednym z głównych celów programów unijnych w Polsce na lata 2014-2020 jest podnoszenie konkurencyjności MŚP poprzez takie działania jak promowanie przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia nowych firm oraz stworzenie odpowiednich warunków do wdrażania nowych pomysłów do gospodarki. Pomoc w tych działaniach – obok instytucji publicznych – mają dostarczać także ośrodki pełniące role inkubatorów lub  wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Jak to działa?

Działalność Instytucji Otoczenia Biznesu będzie finansowana na poziomie krajowym oraz z programów regionalnych. Dzięki środkom unijnym kierowanych z programów regionalnych do IOB możliwa będzie na przykład rozbudowa infrastruktury sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu, a także rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką. Z kolei program krajowy (PO IR) zakłada rozwój sektora kompleksowych usług od badań do komercjalizacji, które mają przyczyniać się do powstawania innowacji w przedsiębiorstwach.

Korzyści dla MŚP

Ostatecznym odbiorcą dofinansowania unijnego w tych przypadkach będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy. Nowo powstające firmy będą mogły na przykład korzystać z infrastruktury do prowadzenia działalności. Na szczególne udogodnienia będą mogły liczyć start-upy ze wschodnich województw. Z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia przeznaczonych zostanie 200 mln euro na stworzenie platform startowych dla osób do 35. roku życia chcących rozwijać własny biznes.

Duże wsparcie adresowane będzie także do MŚP zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych produktów i usług. Dla nich dostępne będą np. bony na innowacje przeznaczone na zakup od jednostek naukowych świadczeń związanych z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, a nawet nowej technologii produkcji. Bony te będą miały także opłacać usługi polegające na opracowaniu znaczącego ulepszenia wyrobu końcowego lub technologii produkcji. Przedsiębiorcy otrzymają także wsparcie na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego za granicą oraz kosztów związanych z ochroną własności przemysłowej, a także prowadzeniem analiz czystości patentowej. Tę pomoc zapewnią środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dostępność usług

Kiedy możliwe będzie skorzystanie z powyższych usług, nie wiadomo. Na razie mamy za sobą zakończony nabór na wsparcie w ramach dużego bonu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która będzie realizować powyższe działania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia przewiduje pierwsze konkursy dla IOB na październik tego roku. Rozstrzygnięcie konkursów i uruchomienie świadczeń dla przedsiębiorców to kolejne miesiące. Przypuszczalnie więc pełna oferta IOB dostępna będzie dopiero w przyszłym roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *