Wsparcie zatrudnienia młodych w województwie lubuskim

Kolejny konkurs na dofinansowanie projektów związanych z aktywizacją zawodową ludzi młodych ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Ogłoszenie dotyczy naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zgodnie z informacją beneficjentami środków mogą być wyłącznie instytucje rynku pracy, w tym instytucje szkoleniowe i agencje zatrudnienia oraz:

  • publiczne służby zatrudnienia,
  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • instytucje dialogu społecznego,
  • instytucje partnerstwa lokalnego.

Działania objęte dofinansowaniem mają być skierowane do osób biernych zawodowo, w wieku 15-29 lat bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, czyli tzw. młodzieży NEET. Wsparcie otrzymają projekty polegające na indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, w szczególności:

  • działania służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,
  • działania adresowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,
  • działania  służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,
  • działania mające na celu wsparcie mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES),
  • działania adresowane do osób niepełnosprawnych.

Nabór wniosków potrwa krótko, bo od 7 do 30 września 2015.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursowej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *