Wykluczeni z PO IR

Pisząc o konkursach unijnych, podajemy zawsze informację, kto może aplikować o środki w danym rozdaniu.  Instytucja ogłaszająca nabór zawsze dokładnie wskazuje typ beneficjentów, którzy mogą starać się o dofinansowanie. Decyduje o tym zwykle albo forma prawna podmiotu (przedsiębiorstwo, jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa itp.), albo jego wielkość – w odniesieniu do przedsiębiorstw (MŚP, duże).

Tymczasem należy pamiętać, że przepisy regulują także, jakie podmioty nie mogą starać się o środki w danym konkursie. Wykluczenia te mogą być zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe. Wśród wykluczeń podmiotowych możemy wymienić chociażby figurowanie w Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.  Dokument ten zawiera spis beneficjentów, którzy, najogólniej mówiąc, nieuczciwie wykorzystali środki unijne. Trafić do tego zestawienia można m.in. w wyniku sfałszowania dokumentów, niezrealizowania zakresu lub celu projektu lub też niezwrócenia w terminie podlegających zwrotowi środków.  Rejestr taki prowadzi Minister Finansów i udostępnia zawarte w nim informacje instytucjom zarządzającym, instytucjom pośredniczącym, instytucjom wdrażającym lub instytucji certyfikującej.

W tym przypadku sprawa jest oczywista. Należy jednak pamiętać, że niektóre podmioty nie mogą aplikować o środki unijne także z prostszych przyczyn, jakimi są wykluczenia przedmiotowe. Innymi słowy, dokumenty programowe regulują wyraźnie, jakie branże nie mogą zostać objęte wsparciem w danym programie. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało właśnie zestawienie rodzajów działalności gospodarczej, które są wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zgodnie z opracowaniem sektorami wykluczonymi są:

  • rybołówstwo i agrokultura,
  • hutnictwo żelaza i stali,
  • włókiennictwo syntetyczne,
  • sektor węglowy,
  • budownictwo okrętowe,
  • transport,
  • pomoc "eksportowa",
  • produkcja, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych,
  • sektor wytwarzania i dystrybucji energii.

Zainteresowanych odsyłamy do źródła, gdzie znaleźć można zestawienie konkretnych rodzajów działalności według numerów PKD. Dokument dostępny jest pod adresem:

http://www.poir.gov.pl/media/7625/Opracowanie_PKD_wykluczone_POIR_Lipiec_2015.pdf

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *