Zatwierdzenie Umowy Partnerstwa przez Komisję Europejską

Polska jest jednym z pierwszych państw Unii Europejskiej, które zakończyły negocjacje dotyczące nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Zatwierdzona przez Komisje Europejską Umowa Partnerstwa, to najważniejszy dokument opisujący na jakie cele będą przeznaczane unijne środki.

W ramach polityki spójności nasz kraj otrzyma 82,5 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Środki zostaną rozdysponowane pomiędzy najważniejszymi potrzebami z punktu widzenia rozwoju Polskiej gospodarki. Największe nakłady finansowe zostaną przeznaczone na transport (drogowy i kolejowy), ponieważ pod względem dostępności infrastruktury, nadal wypadamy słabo na tle pozostałych państw członkowskich.

Nie zabraknie również środków na wspieranie innowacji, współpracy nauki z biznesem, czy przeciwdziałanie bezrobociu. Kontynuowane będą projekty związane z ochroną środowiska oraz dziedzictwa kulturowego.

"Szybsze niż zakładaliśmy zakończenie negocjacji Umowy Partnerstwa potwierdza nie tylko silną pozycję Polski w negocjacjach z Komisją Europejską, ale także nasze bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Możemy być dzisiaj dumni z tego, że jako jedni z pierwszych w Unii kończymy negocjacje dokumentu, który wyznacza ramy inwestowania Funduszy Europejskich w Polsce na kolejne siedem lat" – takimi słowami podsumowała zatwierdzenie Umowy Partnerstwa Pani Elżbieta Bieńkowska, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury i Rozwoju. Pozostaje nam więc podzielać entuzjazm Pani Minister i oczekiwać na ogłoszenie pierwszych konkursów, dzięki którym z unijnych środków skorzystają zarówno przedsiębiorcy jak i mieszkańcy polskich miast i wsi.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *