Znamy datę pierwszego konkursu z Programu Inteligentny Rozwój

Już 2 kwietnia zostanie ogłoszony pierwszy konkurs dotacyjny z Programu Inteligentny Rozwój adresowany do MŚP. Wsparcie dotyczyć będzie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Nabór wniosków będzie trwał od 4 maja do końca roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w tym konkursie to 1 600 mln PLN.

Kolejny konkurs adresowany do MŚP ogłoszony zostanie 7 kwietnia i dotyczyć będzie prac B+R w zakresie przygotowania pilotażowej instalacji produkcyjnej. Pula na dotacje w tym konkursie to 500 mln PLN.

W obu przypadkach instytucją ogłaszającą konkurs będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jak wskazuje harmonogram naboru wniosków, w ramach Programu Inteligentny Rozwój w 2015 roku zostaną ogłoszone konkursy na projekty realizowane w ramach następujących działań:

  • 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
  • 1.2 Sektorowe programy B+R,
  • 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
  • 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
  • 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
  • 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
  • 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,
  • 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

O wszystkich konkursach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Szczegóły dostępne na stronach:

http://www.ncbr.gov.pl/

http://www.poir.gov.pl/

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *